XE TẢI NHẸ ISUZU Q-SERIES

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 5600 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 6720 x 2400 x 2520 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 2,4 Tấn

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Kích thước thùng: 3.560×1.870×1.870mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 2,9 Tấn

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Kích thước thùng: 3.560×1.870×1.870mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 2,4 Tấn

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Kích thước thùng: 3.560×1.870×1.870mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 2,9 Tấn

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Kích thước thùng:  4.390×1.870×1.870mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 2350 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3550 x 1750 x 1870 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 1990 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4360 x 1750 x 1475/1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 1990 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4380 x 1730 x 1870 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

XE TẢI TRUNG ISUZU N-SERIES

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 2400 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Kích thước thùng: 3150 x 1850 x 1020/1875 mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 2300 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3150 x 1895 x 1860 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân: 4305 kg

Tải trọng cho phép chở: 6400 kg

Số người cho phép chở : 3 người

Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 8690 x 2480 x 3270 mm

Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : 6660 x 2350 x 740/2060 mm

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 4305 kG

Phân bố : – Cầu trước : 2000 kG

Cầu sau : 2305 kG

Tải trọng cho phép chở : 5000 kG

Số người cho phép chở : 3 người

Trọng lượng toàn bộ : 9500 kG

Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 8210 x 2255 x 3630 mm

Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : 6300 x 2120 x 2480/— mm

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 4705 kG

Phân bố : – Cầu trước : 2285 kG

– Cầu sau : 2420 kG

Tải trọng cho phép chở : 5900 kG

Trọng lượng toàn bộ : 10800 kG

Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 8650 x 2500 x 3750 mm

Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : 6730 x 2370 x 2530/— mm

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân: 3815kG

Phân bố : – Cầu trước : 1720 kG

– Cầu sau : 2095 kG

Tải trọng cho phép chở : 3490 kG

Số người cho phép chở : 3 người

Trọng lượng toàn bộ : 7500 kG

Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 7105 x 2250 x 3580 mm

Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : 5210 x 2110 x 2485/— mm

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 5750 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng:  6220 x 2120 x 740/2050 — mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 5700 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 6220 x 2120 x 2050/— mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

XE TẢI NẶNG ISUZU F-SERIES

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân: 6500 Kg

Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao: 11810 x 2500 x 4000 mm

Phân bố: – Cầu trước: 4450 Kg – Cầu sau: 10000 Kg

Tải trọng cho phép chở: 6100 Kg

Số người cho phép chở: 3 Người

Trọng lượng toàn bộ: 14450 Kg

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân: 8155 Kg

Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao: 11810 x 2500 x 4000 mm

Phân bố: – Cầu trước: 4450 Kg – Cầu sau: 10000 Kg

Tải trọng cho phép chở: 6100 Kg

Số người cho phép chở: 3 Người

Trọng lượng toàn bộ: 14450 Kg

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 15000 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 9420 x 2360 x 840/2150 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 14350 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 9420 x 2400 x 2320 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 13400 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 9430 x 2430 x 2580 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 8011 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 8170 x 2370 x 2150 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 8200 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 8200 x 2380 x 2300 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 6750 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 6650 x 2320 x 575 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

XE TẢI THÙNG ĐÔNG LẠNH

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 13100 – 14150kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 9350 x 2500 x 2550 mm

Độ lạnh:-18 độ C 

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 6900 – 7700kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 8350 x 2500 x 2550 mm

Độ lạnh: -18 độ C

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 5750 – 6000kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 5900 x 2300 x 2280 mm

Độ lạnh: -18 độ C

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 2250 – 5450kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 5570 x 2050 x 2020/1870 mm

Độ lạnh: -18 độ C

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 1900 – 2490kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4220 x 1720 x 1780 mm

Độ lạnh: -18 độ C

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 1490 – 2150kg

Máy lạnh: Thermal Master (mới 100%)

Kích thước thùng: 3700 x 1870 x 1950 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

XE TẢI CHUYÊN DỤNG

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 3315 kG
Phân bố : – Cầu trước : 1495 kG
– Cầu sau : 1820 kG
Tải trọng cho phép chở : 1990 kG
Số người cho phép chở : 3 người
Trọng lượng toàn bộ : 5500 kG

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 12055 kG
Phân bố : – Cầu trước : 3555 kG
– Cầu sau : 8500 kG
Tải trọng cho phép chở : 11080 kG
Số người cho phép chở : 3 người
Trọng lượng toàn bộ : 23330 kG
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 11660 x 2500 x 4000 mm

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 3015 kG
Phân bố : – Cầu trước : 1340 kG
– Cầu sau : 1675 kG
Tải trọng cho phép chở : 1790 kG
Số người cho phép chở : 3 người
Trọng lượng toàn bộ : 5000 kG
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 5350 x 1875 x 2850 mm

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 3505 kG
Phân bố : – Cầu trước : 1785 kG
– Cầu sau : 1720 kG
Tải trọng cho phép chở : 5700 kG
Số người cho phép chở : 3 người
Trọng lượng toàn bộ : 9400 kG
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 7670 x 2250 x 3140 mm

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 4455 kG
Phân bố : – Cầu trước : 1950 kG
– Cầu sau : 2505 kG
Tải trọng cho phép chở : 4250 kG
Số người cho phép chở : 3 người
Trọng lượng toàn bộ : 8900 kG
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 8050 x 2240 x 3200 mm

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 5105 kG
Phân bố : – Cầu trước : 2150 kG
– Cầu sau : 2955 kG
Tải trọng cho phép chở : 4200 kG
Số người cho phép chở : 3 người
Trọng lượng toàn bộ : 9500 kG
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 8055 x 2255 x 3450 mm

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 4655 kG
Phân bố : – Cầu trước : 2050 kG
– Cầu sau : 2605 kG
Tải trọng cho phép chở : 4650 kG
Số người cho phép chở : 3 người
Trọng lượng toàn bộ : 9500 kG
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 8150 x 2255 x 3270 mm

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 4455 kG

Phân bố :

– Cầu trước : 1955 kG

– Cầu sau : 2500 kG

Tải trọng cho phép chở : 3340 kG

Số người cho phép chở : 3 người

Trọng lượng toàn bộ : 7990 kG

Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 8100 x 2220 x 3650 mm

GIỚI THIỆU

Công ty Cổ Phần KCV Thăng Long được thành lập vào ngày6/04/2011, chuyên cung cấp các dòng xe tải, xe ben, xe đông lạnh, xe đầu kéo, xe chuyên dụng, xe gắn cẩu,… chính hãng đến từ thương hiệu nổi tiếng ISUZU. ISUZU Thăng Long đã gặt hái được những thành công nhất định. Trong đó, quan trọng nhất là ghi được dấu ấn thương hiệu với slogan “Uy tín & Khác biệt” trên thị trường. Từ đó góp phần tích cực cho sự phát triển của ngành kinh doanh xe tải nói riêng và nền kinh tế nói chung.Thời gian qua, ISUZU Thăng Long đã không ngừng lớn mạnh về qui mô và doanh số bán hàng. Cùng với nhu cầu vận tải chuyên chở hàng hóa đang ngày càng cao hơn. Công ty Cổ Phần KCV Thăng Long luôn tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong việc cung cấp các sản phẩm chất lượng, làm hài lòng kể cả những khách hàng khó tính bởi tải trọng đa dạng, mẫu mã phong phú, nhiều chủng loại, phục vụ nhu cầu chuyên chở khác nhau của khách hàng. Chúng tôi không ngừng nỗ lực nhằm đem đến những sản phẩm vượt trội cũng như sự hài lòng tuyệt đối cho mọi khách hàng.Vậy điều tuyệt vời mà ISUZU Thăng Long dành cho bạn là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!