Xe tải chuyên dụng

Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 10980 kG

Phân bố :

– Cầu trước : 3990 kG
– Cầu sau : 6990 kG

Tải trọng cho phép chở : 12825 kG

Số người cho phép chở : 3 người

Trọng lượng toàn bộ : 24000 kG

Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 9615 x 2500 x 4000 mm

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 12055 kG
Phân bố : – Cầu trước : 3555 kG
– Cầu sau : 8500 kG
Tải trọng cho phép chở : 11080 kG
Số người cho phép chở : 3 người
Trọng lượng toàn bộ : 23330 kG
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 11660 x 2500 x 4000 mm

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 10805 kG

Phân bố :

– Cầu trước : 3735 kG
– Cầu sau : 7070 kG

Tải trọng cho phép chở : 12800 kG

Số người cho phép chở : 3 người

Trọng lượng toàn bộ : 23800 kG

Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 11550 x 2490 x 3900 mm

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 9430 kG

Phân bố :

– Cầu trước : 3685 kG

– Cầu sau : 5745 kG

Tải trọng cho phép chở : 4900 kG

Số người cho phép chở : 3 người

Trọng lượng toàn bộ : 14525 kG

Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 11810 x 2500 x 3980 mm

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 4140 kG

Phân bố :

– Cầu trước : 1810 kG

– Cầu sau : 2330 kG

Tải trọng cho phép chở : 3165 kG

Số người cho phép chở : 3 người

Trọng lượng toàn bộ : 7500 kG

Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 7050 x 2230 x 3220 mm

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 4505 kG

Phân bố :

– Cầu trước : 1915 kG
– Cầu sau : 2590 kG

Tải trọng cho phép chở : 4800 kG

Số người cho phép chở : 3 người

Trọng lượng toàn bộ : 9500 kG

Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 7620 x 2250 x 3320 mm

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 3505 kG
Phân bố : – Cầu trước : 1785 kG
– Cầu sau : 1720 kG
Tải trọng cho phép chở : 5700 kG
Số người cho phép chở : 3 người
Trọng lượng toàn bộ : 9400 kG
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 7670 x 2250 x 3140 mm

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 4455 kG
Phân bố : – Cầu trước : 1950 kG
– Cầu sau : 2505 kG
Tải trọng cho phép chở : 4250 kG
Số người cho phép chở : 3 người
Trọng lượng toàn bộ : 8900 kG
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 8050 x 2240 x 3200 mm

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 4655 kG
Phân bố : – Cầu trước : 2050 kG
– Cầu sau : 2605 kG
Tải trọng cho phép chở : 4650 kG
Số người cho phép chở : 3 người
Trọng lượng toàn bộ : 9500 kG
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 8150 x 2255 x 3270 mm

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 5105 kG
Phân bố : – Cầu trước : 2150 kG
– Cầu sau : 2955 kG
Tải trọng cho phép chở : 4200 kG
Số người cho phép chở : 3 người
Trọng lượng toàn bộ : 9500 kG
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 8055 x 2255 x 3450 mm

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 4455 kG

Phân bố :

– Cầu trước : 1955 kG

– Cầu sau : 2500 kG

Tải trọng cho phép chở : 3340 kG

Số người cho phép chở : 3 người

Trọng lượng toàn bộ : 7990 kG

Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 8100 x 2220 x 3650 mm

Giá: Liên hệ

Trọng lượng bản thân : 3015 kG
Phân bố : – Cầu trước : 1340 kG
– Cầu sau : 1675 kG
Tải trọng cho phép chở : 1790 kG
Số người cho phép chở : 3 người
Trọng lượng toàn bộ : 5000 kG
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 5350 x 1875 x 2850 mm