Xe Tải Nhẹ

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 950 kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3550 x 1750 x 1870 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 1490 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3560 x 1750 x 1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 1990 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4360 x 1750 x 1475/1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 1990 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4390 x 1870 x 675/1870 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 1990 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 4380 x 1730 x 1870 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 2,4 Tấn

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Kích thước thùng: 3.560×1.870×1.870mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 2,4 Tấn

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Kích thước thùng: 3.560×1.870×1.870mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 2350 Kg

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 3550 x 1750 x 1870 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 2,9 Tấn

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Kích thước thùng:  4.390×1.870×1.870mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Tải trọng: 2,9 Tấn

Xuất xứ: ISUZU Nhật Bản

Kích thước thùng: 3.560×1.870×1.870mm

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Giá: Liên hệ

Trọng tải: 5600 Kg

Động cơ: Isuzu Euro 4 công nghệ Blue Power

Kích thước thùng: 6720 x 2400 x 2520 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km